…TEN ŚWIAT JEST TYLKO W UMYŚLE TEGO, KTÓRY GO UCZYNIŁ – CYTAT

…ten świat jest tylko w umyśle tego, który go uczynił, wraz z jego prawdziwym zbawieniem. 
Nie bądź przeświadczony, że jest poza tobą, bo tylko poprzez rozpoznanie, gdzie jest, zyskasz nad nim kontrolę. Bo masz kontrolę nad swoim umysłem, ponieważ umysł jest mechanizmem decyzji.

KC Rozdz. 12.III.9 (T774)